Fakturačná adresa:                                                    
Vikinger, s. r. o.                                            
Bulharská 27                          
949 01  Nitra                                                   
IČO: 36355500                         
DIČ: 2022205680                       
IČ DPH: SK2022205680

​Zápis v OR: Okresný súd Nitra
oddiel sro, vložka: 18033/N
Deň zápisu: 26.04.2006

Kontakt:
Vikinger, s. r. o.
Bulharská 27
949 01  Nitra
Zodpovedný vedúci:
Zuzana Bírová
email: customerservice@plantkissed.sk

telefón: +421 901 719 799

Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
Staničná 9, 950 50  Nitra 1 

Prevádzkové hodiny:
nonstop
Spracovanie objednávok:
Pondelok - Piatok: 09:00 - 16:00